Hur kan stress påverka vår hälsa? 

Stress påverkar oss fysiskt, mentalt och emotionellt. Uppemot 90% av alla hälsoproblem härstammar från stress. För mycket stress kan förvärra hälsoproblem som hjärt och kärlsjukdom, högt blodtryck, hjärnblödning, diabetes, depression och sömnproblem. 

Hur mycket stress upplever du i vardagen? 

Stress kan påverka oss på olika sätt. Svara gärna på frågorna för att ta reda på hur du reagerar på stress: 

Jag känner mig ständigt trött och utsliten 

Jag är ofta orolig, ängslig och deprimerad 

Jag har sömnbesvär 

Jag får ofta huvudvärk och ont i kroppen 

Jag oroar mig ofta över mitt jobb, pengar

Vad kan jag göra åt stressen?
Först behöver man veta hur stress fungerar. Det är hur man reagerar på stressiga situationer som skadar mest, inte själva situationen eller händelsen. Det är de negativa känslorna som uppstår efter situationen som avgör om du blir stressad eller inte. 

Våra känslor har en stark inverkan på kroppen. Positiva känslor såsom uppskattning, omtanke och kärlek inte bara känns bra, de är även bra för dig!

Hjärt-koherens

Forskning på HeartMath Institutet visar att när man medvetet skiftar till en positiv känsla så har det en direkt påverkan på hjärtrytmen. När hjärtrytmen blir harmonisk påverkas hela kroppen positivt neurologiskt, hormonellt och biokemiskt.

När andra system i kroppen kommer i jämnvikt med hjärtrytmen kallas detta för koherens (samstämmighet). Koherens leder till ökad mental klarhet, kreativitet och förmåga att lösa problem även när man befinner sig i stressiga situationer. 

Hjärt-fakta

Visste du att…

  • När hjärtat och hjärnan är samstämda (koherenta), så blir du smartare, du får förbättrad minne och mer intuition
  • Hjärtat har fler nervbanor till hjärnan än vad hjärnan har till hjärtat.
  • 50% av oxytocin (lugn och ro hormonet) utsöndras från hjärtat 
  • Hjärtat har sin egen intelligens och 40000 egna neuoriter som verkar oberoende av hjärnan 
  • Hjärtat är det primära organet som utvecklas innan hjärnan i fostret
  • När du fokuserar på hjärtat så ökar du din intuition, insikter, helhetsperspektiv och inre vägledning
  • Hjärtfokusering leder till ökad hälsa, livslängd, immunförsvar, återhämtning och motståndskraft

Hjärt-koherens tekniken (The Quick Coherence® Technique) 

är ett enkelt sätt att bryta stresspåslag och snabbt få dig tillbaka till koherens och balans. Öva gärna morgon och kväll och så fort du börjar känna dig stressad eller behöver extra energi. Om du övar regelbundet kommer du att märka en påtaglig skillnad redan efter tre veckor. 

Steg 1 Fokusera din uppmärksamhet i hjärtregionen. Föreställ dig att du andas lite långsammare än vanligt in och ut genom hjärtat. (Du kan prova att räkna till 5 vid inandning och till 5 vid utandning) 

Steg 2 Försök att uppleva en positiv känsla som uppskattning eller på någon eller något du bryr dig om. (T. ex. ett barn, ett husdjur eller helt enkelt känslan av lugn och ro) 

Coaching i stresstransformering

Upplever du att tiden inte räcker till med allt som ska hinnas med? Känner du dig orolig, ängslig, överväldigad, eller deprimerad? Är du trött, utsliten och lider av sömnbesvär? Eller har du huvudvärk, stressmage eller ont i kroppen generellt?

Coaching i stresstransformering sker antingen i person eller på distans och ger dig enkla och effektiva metoder för att känna mer lugn och ro, få mer energi, bli mer stresstålig och uppnå välmående i kropp och själ.