Integrative Healing                                                                                                         Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm

Måndag 14 – 18

Tisdag 11 – 18

Torsdag 11 – 17

Lördag 11 – 18