Kursen i inre försoning leder till självhealing: du lär dig att släppa på negativa trosuppfattningar och självbilder, offertänk, självkritik, känslobaggage, självsaboterande livsmönster mm. och istället leva ditt drömliv genom en djupgående inre transformation.

Vår program 2018Ronald och Barbro Fearon

Investering 2900kr för hela kursen. Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, Stockholm.  Tider: 14.00 – 18.00 varannan lördag, lätt fika ingår.

1. Hela dina relationer – från tärande till närande, 7/4

Från offermentalitet, medberoende och medlidande till försoning och kärleksfull medkänsla för andra

2. Älska dig själv – finn inre frid och självacceptans, 21/4

Försonas med inre kritikern, belys din skugga, hela det sårade inre barnet och låt din kreativa sida komma fram

3. Lev ditt drömliv – upptäck din högsta potential, 5/5

Lyssna på din inre intuition och följ din unika livsuppgift, attrahera det du behöver och lev i överflöd

4. Hela din värld – se världen i ett nytt ljus, 19/5

När du helar din inre värld kan du bidra med att transformera världshändelser med kärlek istället för att reagera med rädsla

5. Att leva från hjärtat – integrera ditt nya liv, 2/6

Integrera alla verktyg så att du blir mästare i ditt liv genom att hålla dig vaken och leva medvetet i tacksamhet

 

Introduktionsträff 13/1 (ingen kostnad – föranmälan)

Vinter program 2018: Investering 2900kr för hela kursen

1. Hela dina relationer – från tärande till närande, 27/1

Från offermentalitet, medberoende och medlidande till försoning och kärleksfull medkänsla för andra

2. Älska dig själv – finn inre frid och självacceptans, 10/2

Försonas med inre kritikern, belys din skugga, hela det sårade inre barnet och låt din kreativa sida komma fram

3. Lev ditt drömliv – upptäck din högsta potential, 24/2

Lyssna på din inre intuition och följ din unika livsuppgift, attrahera det du behöver och lev i överflöd

4. Hela din värld – se världen i ett nytt ljus, 10/3

När du helar din inre värld kan du bidra med att transformera världshändelser med kärlek istället för att reagera med rädsla

5. Att leva från hjärtat – integrera ditt nya liv, 24/3

Integrera alla verktyg så att du blir mästare i ditt liv genom att hålla dig vaken och leva medvetet i tacksamhet

Inre försoning annons

Intervju från december 2017 numret av Inspire

Inre Försoning

Ronald Fearon berättar hur inre försoning hjälper dig att vakna upp från livskris till livsglädje.

Hur kom du igång med inre försoning?

Genom mitt arbete som Neuromuskulär terapeut har jag effektivt behandlat orsaken till smärta som uppstår i den fysiska kroppen. Men efter många år ville jag gå ännu djupare och finna anledningen till själva lidandet som många bär på inom sig.

Jag började fördjupa mig i utbildningar med olika lärare inom området livscoaching och själspsykologi, som jag sedan har vidareutvecklat till inre försoning.

Vad är då inre försoning?

Inre försoning är en process där man transformerar offer/förövarementaliteten genom att släppa behovet att beskylla andra och sig själv – till att man själv medskapar sin egen verklighet och är ansvarig för sitt liv.

Om man antar att att vi går i livets skola på jorden och kan ha skrivit själskontrakt med andra i det här livet, då är vi här för att hjälpa varandra att vakna upp till verkligheten att endast villkorslös kärlek kan hela oss från dualitetens illusion av separation.

Vikten av att hålla sig vaken

Alla processerna för inre försoning hjälper oss att vakna upp så att man lär sig att leva både i enhetsvärlden och dualitetsvärlden samtidigt, utan att fastna i lidandet och smärtan.

Efter mitt uppvaknande insåg jag att jag behövde fortsätta använda dessa fantastiska, andliga redskap för att hålla mig vaken och fri från rädsla och offer/förövaretänk. Processerna blir som en del av ens liv och hjälper oss att bli fullt autentiska som människor och ändå leva medvetet från hjärtat och själen.

Villkorslös kärlek

När jag började mitt inre arbete insåg jag att det svåraste för mig var att förlåta mig själv och ta emot den villkorslösa kärleken som bara vill vårt allra högsta bästa. 

Inre försoning sker av sig självt när man öppnar upp för möjligheten att allting händer av en anledning och att det inte finns några misstag, endast lärdomar.

Allteftersom vi helar oss själva inifrån kan vi hjälpa till att hela världen.

5 steg till Inre försoning

1. Bekräfta berättelsen

Första steget till inre försoning är att få sin berättelse bekräftad, antingen av någon annan eller av sig själv. Det handlar om att acceptera och ”äga” berättelsen helt som offer utan att fördöma den.

2. Känn känslorna

Det kan kännas obekvämt i början att få upp obehagliga känslor, men de enda känslor som kan skada oss är de vi stoppar ner. Det är först när vi tillåter oss att känna vår smärta och vårt lidande som vi kan börja helas.

3. Transformera berättelsen

Vår berättelse stämmer sällan med verkligheten. När vi väljer att inte längre tro på våra begränsande tankar kan våra övertygelser, tolkningar, falska självbilder, beskyllningar och vårt offer/förövaretänk skiftas upp i sanningens ljus.

4. Ny berättelse

När vi släpper på behovet att tro att någonting felaktigt har hänt “där ute” kan vi vara villiga att se lärdomen i händelsen inom oss själva och acceptera den som någonting nödvändigt för vår utveckling.

5. Integration

När vi har accepterat vår nya berättelse och är befriade från offer/förövare/bristtänk kan vi känna tacksamhet och inre frid. Nu behöver vi förankra vår nya sanning fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt som ett nytt sätt att tänka och leva